sobota, 12 marca 2011

Koniec hossy na miedzi? Korekta na ropie?

Miniony tydzień przyniósł pewne rozstrzygnięcia na miedzi, które mogą świadczyć o zakończeniu hossy na tym surowcu. Przyglądając się wykresowi w ujęciu dziennym można zauważyć wyraźnie ukształtowaną formację odwracającą trend RGR.
Już w środę doszło do przebicia linii szyi. Ostatnie dwa dni to zwolnienie spadku spowodowane dojściem do dolnego ograniczenia kanału cenowego w jakim miedź porusza się od czerwca 2010.
Właśnie to dolne ograniczenie może zadecydować o starcie fazy ruchu powrotnego do przebitej linii szyi. Od ewentualnego testu linii szyi będzie zależeć scenariusz formacji RGR. Jeśli w pełni ukształtowana formacja nie zostanie zanegowana to czeka nas kolejna fala spadku cen miedzi o min ok. 1000$.
Czy jednak tylko ta formacja jest ostrzeżeniem? Myślę, że jest jeszcze coś bardziej znaczącego, tzn. coś co może właśnie zapowiadać definitywny koniec hossy na miedzi. Mianowicie mam na myśli, Wyraźnie widoczną na wykresie tygodniowym formację XABCD - Butterfly Pattern.

Można powiedzieć, że jej harmoniczność jest bliska ideałowi choć ABCD mogłaby być o 3-4% dłuższa. Zatem byki mają zmartwienie a niedźwiedzie wielkie nadzieje ponieważ taki układ z bardzo dużym prawdopodobieństwem wskazuje na definitywny koniec dotychczasowego trendu i jego silną zmianę.
Trochę inaczej wygląda sytuacja na ropie choć i tu w perspektywie kilku najbliższych tygodni można oczekiwać spadkowej korekty.

Wszystko za sprawą formacji świecowej Objęcia Bessy. Analizując historyczne notowania cen ropy można zauważyć, że w obecnym trendzie wzrostowym, takie formacje były początkiem kilkutygodniowej korekty.
Jeśli dojdzie do realizacji przedstawionych scenariuszy na miedzi i ropie to trudno będzie oczekiwać nowych rekordów na indeksie Wig20 skoro KGHM i PKN to spółki z czołowej czwórki o największym udziale w indeksie.